Ako pomôcť

Poteší nás akýkoľvek príspevok v prospech účtu

2940008300/1100

IBAN SK 50 1100 0000 002940008300

alebo ponuka akéhokoľvek zážitku vhodného pre deti.

Ďakujeme