Individuálne projekty

Pomáhame financovať rehabilitačné pobyty, individuálne relaxačné pobyty
detí, ktoré sú po onkologickej liečbe.
Prispievame na ubytovanie počas vyšetrení, na liečbu a mimoriadne výdavky
spojené so zlým zdravotným stavom detí.