Charitatívne šperky AneMa

Šperky na svoje náklady vyrábajú rodičia malého Jurka, ktorý patrí medzi
deti AneMa. Celý výťažok z predaja šperkov ide na projekty nášho občianskeho
združenia. ĎAKUJEME!