Jesenný relaxačný pobyt TATRY 2017

Jesenný pobyt v Tatrách bol v poradí 4. relaxačným pobytom AneMa.
Konal sa v termíne 15.-17.9.2017 v Novom Smokovci.
Pobytu sa zúčastnilo 13 rodín, ktoré si oddýchli v hoteli Atrium.
V rámci pobytu sme navštívili galériu Tricklandia.
Vstupné deťom hradila rodina Eckerová, ďakujeme!
Fantastickú tortu deťom pripravila Mária Rehušová.
Ďakujeme hotelu Atrium za empatický prístup, bohatý animačný program
a ústretovosť!