Výlet Bory Mall

V rámci výletu sa deti vyšantili v zábavnom centre BUPPI DETSKÝ SVET,
kde nám umožnili vstup zadarmo.
Následne si vychutnali v kine rozprávku Šmolkovia.
Občestvenie a vstup do kina financovala rod. Eckerová, za čo veľmi
pekne ďakujeme!