Jarný relaxačný pobyt Malacky 2017

Počas pobytu sme boli ubytovaní vo Wellness Hoteli Spark, ktorý nám poskytol výraznú
zľavu z ceny ubytovania a deťom grátis stravu.
Deti zažili bublinovú show kúzelníka Talostana a laserovú show Mystik – duo Aratron Aspis,
ktorú deťom darovali dievčatá z tímu Mary Kay Natálie Eckerovej.
Oslávili sme úspešný predaj charitatívnej knihy Rodinné poklady.
Sviečky na torte deťom pomohla sfúknuť krstná mama knihy Beáta Reifová.
Úžasný zážitok nám pripravili chlapci v HS Kúty.
Ďakujeme týmto OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, za umožnenie exkurzie
v priestoroch HS Kúty.
Slovami sa nedá popísať atmosféra a srdečnosť, s akou nás prijali členovia HaZZ.
Podrobne nás zoznámili s ich prácou, predviedli nám prípravu a výjazd k požiaru/nehode,
s trpezlivosťou a ochotou zodpovedali všetky zvedavé detské otázky, ukázali nám pomôcky,
autá, stroje a dovolili nám nahliadnuť do siene plnej ocenení.
Svoje umenie nám predviedol dvojnásobný majster sveta v požiarnom útoku Jakub Pavelka.
Ďakujeme npor. Jozefovi Kráľovi, všetkým členom HS Kúty, najmä ppor. Jurajovi Bílkovi,
ktorý nám robil po celý čas sprievodcu.
Páni, vážime si vašu prácu a ďakujeme za empatiu a ústretovosť!
Ďakujeme za finančný dar pani Kláre Ort-Mertlovej, pánovi Petrovi Imriškovi
a pánovi Františkovi Kubášovi, ktorého finančný dar pokryl väčšinu finančných nákladov
tretieho relaxačného pobytu AneMa.