Mikulášsky výlet 12/2015

Mikulášsky výlet začal v Jazdeckom klube FADEX v Miloslavove. Okrem vozenia sa na koníkoch pod odborným dohľadom Danky Múčkovej, sme si mohli vyskúšať česanie a kŕmenie.
Videli sme, čo šikovné koníky dokážu a navštívil nás Mikuláš s anjelom aj s kopou darčekov.
Ďakujem za ochotu a pomoc Soničke a Marekovi Gehry a Monike Fišerovej.

Obed nám pripravili v reštaurácii UFO. Touto cestou chceme vyjadriť srdečné poďakovanie za príjemnú atmosféru, skvelé jedlo, bezchybnú obsluhu, nádherný výhľad, ale najmä za ochotu pomôcť a stať sa súčasťou pozitívneho zážitku pre deti, ktoré si to zaslúžia. Obed v oblakoch je pre nás silný a nezabudnuteľný zážitok a bol nám poskytnutý na náklade reštaurácie UFO.

Deň sme zakončili na vianočných trhoch. Nasali sme predvianočnú atmosféru a odchádzali s darčekmi a príjemne unavení pod ťarchou zážitkov.

Vyhliadková veža UFO pomáhala deťom. S občianským združením AneMa pre ne pripravili pozitívny zážitok